Altın
SPOT ALTIN $ () GRAM ALTIN 0.00 tl 0.00% ÇEYREK ALTIN 0.00 tl 0.00% REŞAT ALTIN 0.00 0.00% Dolar 0.0000 0.00% Euro 0.0000 0.00%

Avrupa Kurtarma Fonunun hızlıca devreye alınması gerekiyor

altınAvrupa Komisyonu Başkanı Barroso sağduyu çağrısında bulunarak “hepimiz aynı gemideyiz” uyarısını yaptı. Çok büyük çabalar gösterildi. Milyarlarca Euro yardımı yapıldı ve bankacılık denetleme üzerine, halkı korumak gibi meselelerde bu çabalar yeterli olmadı. Bütün belirsizlikle birlikte şuan bu belirsizlik bankacılık sektörü üzerine çökmüş bankalar üzerinde stres yaratmaktadır. Bu endişeler sürekli olarak yayılırken güven yeniden kazanılamamaktadır ve likidite yetersiz kalmakta bunun yanında ihtiyaç duyduğumuz büyüme gerçekleşememektedir. Güveni tekrar kazanmak için ülke borcu problemini çözmemiz gerekiyor. Bunu sadece kapsamlı bir paket ile halledebiliriz. İşte bu yüzden ivedi bir şekilde bankaları güçlendirmemiz lazım. Çünkü bu iki mesela ülke borcu yayılma riski ve bankacılık sektöründeki riski istesekte istemesekte birbirine bağlı durumda.

En iyi ülkelerle bağlı Avrupalı banka yetkilileri tararından Avrupa Merkezi ve komisyon tarafından birbirine bağlıdır bu problemler. Ve 5 ana adım var burada dikkat etmemiz gereken. Bütün potansiyel sistemik riskleri, bütün ülkeler üzerindeki riskleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bütün ülke borcu maruz olma seviyesi belirlenmelidir. Yüksek sermaye seviyeleri bu maruz kalma dönemi boyunca muhafaza edilmelidir. Yeterli sermayeye sahip olmayan bankalar belirlenmeli ve sermayeler olabildiğinde hızlı şekilde güçlendirilmelidir. Bu şekilde temettü ve bonus ödemeleri rahatlayabilsin.

Bankalar özellikle sermaye için özel fonlarında kullanabilir. Bu şekilde hükümet ile birlikte çalışabilirler. Sermaye oranlarında ve değerlendirme metotları bir üye tarafından belirlendiği şekilde yapılmalıdır ki bu değerlendirmeleri en iyi yapacak kişiler onlardır. Yeni finansal düzenleme sistemi biran önce tamamlanmalı ve komisyonda tekliflerini sunmalıdır. Hızlı bir şekilde bu finansal işlemler vergisini hayata geçirmek çok önemlidir. Dördüncü nokta önden yüklemeli politikalar ki bu şekilde büyümeyi canlandırabiliriz. Üye ülkelerin mali teşvik için çok yerleri olmadığını biliyoruz. Ama yinede bütün üye ülkelerin yapısal reformları uygulamaları gerekmektedir. Bütün büyüme önündeki engelleri kaldırmak için bunları yapmalıyız. Daha öncede söylediğim gibi eğer önünde duran engelleri kaldırabilirsek büyümeyi yeniden canlandırabiliriz ve bundan herkes faydalanabilir. Yine aynı şekilde Avrupa düzeyinde alınan kararların uygulanması çok önemlidir. Burada bütün yükümlülükleri yerine getirmeyi bütün ticari anlaşmaları arttırmaktan bahsediyorum. Eğer bugün bunlara karar vermessek ek yatırımları yada bütçe çabalarını kötüye uğratmış olacağız. Yapabilirsek bütün halkımız ve ekonomimiz bundan fayda görecek. Aynı şekilde pek çok teklif var şuanda ve herkes bunları uygulamanın gerektiğini vurguluyor. Ben burada enerji sektöründen bahsediyorum devam etmekte olan anlaşmaları sonlandırmaya bir sonuca ulaştırmaktan bahsediyorum. Büyümeyi destekleyecek tekliflerden bahsediyorum burada. Önümüzdeki tekliflerin ve ortak sermaye girişimlerini canlandırması gerekiyor. Avrupa’da bunun eksikliğini görüyoruz. Burada genç girişimcilerden bahsediyorum ki genç nüfusun iş gücüne katılımını arttıralım. Parlamento üyeleri şunu söylemek istiyorum Avrupa Birliğinin hızı en yavaş ilerleyen üyesinin hızı olmamalıdır. Bütün bunlar öyle bir konvektörde yapılmalı ki AB bundan tamamıyla faydalanabilsin.