Altın
ONS ALTIN 1500.30 $ -0.16% (-2.41) GRAM ALTIN 276.62 tl 0.16% ÇEYREK ALTIN 449.51 tl 0.16% REŞAT ALTIN 1820.15 0.16% Dolar 5.7331 0.40% Euro 6.3559 0.39%

Altının fiyatları tarihsel süreç

altınAltının günümüzde bu denli değerli olmasının sebeplerini anlayabilmek için tarihsel sürece inmek yerinde olacaktır.Altından ziyade maden olarak ele almamız gerektiğinden zengin maden yataklarına ilişkin tarihi gerçekler ışığında incelemek gerekir.

Coğrafi keşiflerin başlama nedenlerindendir bir bakıma madenler.Başka yerlerin keşfi ile yaşama alanı genişlemiş oldu dünyada.Yeni yerlerdeki yerleşimler çok hızlı bir şekilde meydana gelmiştir.Amerika kıtası örneğiyle açıklayacak olursak buraya açıkçası bir istila olmuştur.Avrupa ülkelerinden başlayan bu istila sonucunda sömürge alanı haline gelmiştir koca kıta.Tarihin devamında Avrupalı devletlerin sömürdüğü topraklarda kurulan devlet olan A.B.D sömürgeci devlet olarak tarihteki yerini almıştır.Günümüze gelindiğinde ise bu durumun devam ettiği görülmektedir.

Tarihsel süreçte altınn birçok farklı yollarda kullanılmıştır.Hatta aynı toplumlarda yani aynı ülke sınırlarında farklılık arzetmektedir altın kullanımı.Mesela bir kasabada altın mübadele aracı başka bir değişle yatırım aracı olarak kullanılırken, devlet büyükleri tarafından hediye edilip ziynet eşyası olarak da kullanılmış olduğunu söylemek gerekir.Eski zamanlardan bu yana ise bu noktada önemli değişklikler yaşanmış olsa da genel itibariyle bu iki ayırım günümüz toplumlarında aynı kalmıştır.Bu keskin ayırımın bile birleştiği bir nokta vardır.O da altının çok değerli bir maden olduğu gerçeğidir.Yani hediye edilen altından yapılmış aksesuarlar da aynı zamanda bir yatırım aracıdır.Çünkü o da altındandır ve altın değeri görmektedir.

İşte buraya kadar anlatmış olduklarımız altının önemine bir kanıt oluşturacak yargılardır.Dünya devletlerini peşinden sürükleyen ve dünya savaşlarının çıkmasına kadar önemlidir madenler konusu.Maden denilince akla değeri hafifsenmeyecek kadar büyük olan altın da bir nevi sebeptir.

Altın bütün dünyada etkin bir güç göstergesidir aslında bir bakıma.Hal böyle iken altın fiyatlarına birçok şeyin etki etmesi sorgulanmamalıdır.Sorgulandığı takdirde ise karşımıza bu sonuçlar çıkacaktır.